obraz
Wyszukajstrzalki
Kategoriestrzalki
Autorzystrzalki
Wydawcystrzalki
Nowośćstrzalki
 • 00000 okladka
  29.00 25.00 PLN
 • 00000 okladka
  14.00 PLN
 • 00000 okladka
  14.00 PLN
 • 00000 okladka
  14.00 PLN
 • 00000 okladka
  14.00 PLN
 • 00000 okladka
  29.00 25.00 PLN
 • 00000 okladka
  16.50 PLN
 • 00000 okladka
  16.50 PLN
 • 00000 okladka
  32.00 26.00 PLN
 • 00000 okladka
  44.00 36.00 PLN
Zobacz wszystkie nowości

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy Księgarnia Promocyjna szkolna.pl firmy Studium Oświatowe - TUTOR, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem szkolna.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów (książek) znajdujących się w sklepie internetowym szkolna.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Studium Oświatowe - TUTOR na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Studium Oświatowe - TUTOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia lub nie potwierdzone nie będą realizowane.
 5. Zakupione produkty (książki) są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Studium Oświatowe - TUTOR.

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary (książki) oferowane w sklepie internetowym szkolna.pl są objęte gwarancją producenta (wydawcy). W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sprzedawcą - Studium Oświatowe - TUTOR lub z odpowiednim wydawcą, o ile jego adres jest podany w książce.
 2. Klient dokonujący zakupu poprzez Internet w systemie sprzedaży wysyłkowej ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający dokonujący zakupu w Księgarni Promocyjnej szkolna.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu Studium Oświatowe TUTOR wyłącznie w celu sfinalizowania zakupów w tym sklepie.
 2. Klient dokonujący rejestracji w Księgarni Promocyjnej szkolna.pl, wyraża zgodę na przesyłanie pod jego adres e-mailowy informacji handlowych i ofert tego sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Informacje wymagane przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1. Nazwa firmy:
  Głowacki Zdzisław Studium Oświatowe TUTOR

 2. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:
  Prezydent Miasta Torunia

 3. Numer w rejestrze:
  11462

 4. Adres przedsiębiorstwa:
  ul. Przy Skarpie 70A lok. 55, 87-100 Toruń, powiat Toruń, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

 5. Adres do reklamacji:
  ul. Warszawska 14 lok. 2, 87-100 Toruń, Polska, powiat Toruń, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

 6. Opis procedury reklamacji:
  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tutor@tutor.torun.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  4. OdpowiedŸ na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądŸ na adres poczty tradycyjnej.

 7. Prawo odstąpienia konsumenta od umowy:
  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem strony www.tutor.torun.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: tutor@tutor.torun.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ul. Warszawska 14/2, 87-100 Toruń.

 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  [DANE SPRZEDAJąCEGO]
  Oficyna Wydawnicza TUTOR
  ul. Warszawska 14/2
  87-100 Toruń

  Ja ........................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .......................................................................................... , numer faktury/paragonu .................................... . Data zawarcia umowy to ..................... , data odbioru ..................... .
  Imię i nazwisko ....................................... .
  Adres .................................................................................. .
  Data ..................................
  ...........................................
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 9. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 10. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
  Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 12. Możliwe sposoby kontaktu z firmą Głowacki Zdzisław Studium Oświatowe TUTOR: telefon 56 65-999-55, adres poczty elektronicznej: tutor@tutor.torun.pl, adres do korespondencji: ul. Warszawska 14/2, 87-100 Toruń, lub osobiście w biurze firmy. Biuro otwarte jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00

 13. Koszty zakupu podane są wyżej w punkcie"Koszty wysyłki".
 14. Sposób i termin zapłaty za zakupy:
  Kupujący może dokonać płatności okonując przelewu bezpośrednio na konto bankowe firmy lub dokonując płatność przy odbiorze lub płacąc osobiście podczas odbioru osobistego.

 15. Wszystkie sprzedawane przedmioty objęte są 2 letnią gwarancją.